Blodsdiamanter

Under senare år så har Guldsmedsbranschen och allmänheten fått insyn i vad som brukar benämnas ”blodsdiamanter” (ibland även konfliktdiamanter). Det är diamanter som är inblandade i väpnade konflikter etc. (se vidare artikel i Tid & Smycken).

blood diamonds

För att stoppa den illegala handeln av diamanter som tidigare finansierade afrikanska rebellers krig mot legitima regeringar i exempelvis Angola och Elfenbenskusten så startades Kimberlyprocessen. I december 2012 hade 80 länder signerat Kimberly Process Protocol. De länder som skrivit under protokollet lovar att följa strikta krav gällande diamanthandel och är enbart tillåtna att handla med länder inom samarbetet. Nu uppskattas 99 % av all handel med diamanter följa Kimberly Process Protocol.

Klicka HÄR för att läsa mer om Kimberlyprocessen
Etablerade guldsmeder i Sverige vill inte ha med konfliktstenar att göra. Det finns emellertid andra ”befläckade diamanter” och det är stenar med tveksamt ursprung som säljs via internetportaler av ofta anonyma säljare.

Diamanter med tveksam bakgrund kan också vara manipulerade genom bla laserborrning. En ful inneslutning borras då bort med laser, hålet fylls sedan igen med en massa som har samma ljusbrytningsindex som diamanten. Metoden kan lite jämföras med hur ett stenskott på bilrutan idag kan lagas genom att skadan visuellt tas bort.

Ingen seriös Guldsmed är intresserad av att handla med stenhandlare där man inte under lång tid byggt upp ett förtroende för att minimera risken för manipulerade stenar och stenar med ”befläckat” förflutet.