Clarity

De flesta har säkert hört ordet ”luppren”, men vad menas med luppren? Att en sten är luppren innebär att en van betraktaren ej ser några inre inneslutningar med en lupp som har 10 ggr förstoring. Benämningen luppren har dock börjat spela ut sin roll och idag graderas diamantens renhet i graderingar och med undergraderingar på stenar över 0.50 ct.

För att se bildexempel på hur inneslutningarna kan se ut i de olika renhetskvalitéerna och benämningen på de olika graderna – klicka på knappen nedan.