Cut

När vi betraktar en diamant fångas vi av dess förmåga att återspegla ljuset, stenen glittrar.

Vad beror detta på egentligen?

Diamantens höga ljusbrytningsindex (2,42) skapar i kombination med en korrekt slipning (se exempel på proportioner) det vi kallar eld i stenen. Dispersion är färguppdelningen av det vita ljuset i spektras alla färger (se nedan) vilket hos diamanten är ovanligt högt 0.044) i jämförelse med andra ädelstenar.

Nedan visas en illustration över hur ljusets väg kan se ut i en briljanslipad diamant.

diamondBeteckningBeskrivning
Mycket god (very good)Utomordentlig briljans , få och obetydliga yttre märken.
God (good)God briljans, några yttre märken.
Medelgod (medium)Minskad briljans, flera större yttre märken
Dålig (poor)Briljansen betydligt minskad, stora och/eller många yttre märken.
 
diamanter slipningLjusets väg vid olika slipningar
1) Slipad med rätta proportioner. Allt infallande ljus reflekteras tillbaka.

2) För djupt slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.

3) För grund slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.

Förmågan att återspegla ljuset skiljer sig åt beroende på slipform.

Några av de vanligast förekommande slipformerna är briljantslipad diamant

En annan vanligt förekommande slipning av diamanter är prinsess slipad diamant. Av de vanligare slipformerna så är det briljanten och prinsessen som har den bästa reflektionen av ljus. Med dagens datateknik så utvecklas dock ständigt nya slipformer av diamanter med spännande former och ljusåtergivningseffekter.

En sådan förhållandevis ny slipform är Flanderscut som har en mycket god ljusåtergivning, men som dock ser mindre ut än t.ex. en prinsesslipad diamant och briljantslipade diamanter om man jämför vikt/storlek.

diamanter-slipformer

Den vanligaste slipningen av diamanten är briljantslipad diamant, en slipning som ger en mycket god ljusåtergivning.

Prinsesslipad diamant är fyrkantig och är en vanligt förekommande slipform som kan bli väldigt effektfull i vissa former av infattningar. Har en ganska god ljusåtergivning.

Smaragdslipad diamant förekommer mer sällan. Har sämre ljusåtergivning än briljant och prinsesslipade diamanter generellt.

Cushion slipad diamant, ”kuddformad” till sin form med en ganska god ljusåtergivning.

Hjärtslipad diamant, en slipform som kommer till sin rätt vid något större storlekar. Kan ha en god ljusåtergivning, men allt för ofta ser man mindre bra slipningar.

Marquise slipad diamant (kallas även Navetteslipad diamant).

Flanders slipad diamant, en slipform som ger en mycket god ljusåtergivning.

Baguette slipade diamanter. En slipform som har en mindre god ljusåtergivning.

* källhänvisning: Ädelstenar och Prydnadsstenar av Walter Schumann