Fakta diamanter

Framträdande egenskaper hos diamanter förutom dess höga ljusbrytning, dispersion och hårdhet är dess spaltningsförmåga.

Slipade diamanter

Diamant är världens hårdaste material, men en diamant kan krossas vid ett slag mot hårt föremål! Dess spaltningsegenskaper utnyttjades tidigare vid delning av diamanten (diamantklyvning).

Nu mera så delas oftast diamanter genom att de sågas vilket ökar risken för skador vid infattning, då dess spaltningsplan ligger på annat sätt än när stenarna delades genom diamantklyvning.

Det är därför av stor vikt att den som fäster in diamanten är skicklig. Den yrkesman som utför detta arbete heter juvelfattare.

Under senare år så talas det allt mer om blodsdiamanter och befläckade diamanter – för vidare info. klicka här!

Färger (se färggradering) färglös, gul, brun, svart och fancycolor (mycket ovanligt): grön, blå, rödaktig, rosa
Mohshårdhet 10
Densitet 3,47 – 3,55
Spaltning Fullkomlig
Brott Mussligt till splittrigt
Kristallsystem (kubisk) övervvägande oktaeder, även kub, rombdodekaeder, tvillingar, också platt
Kemisk sammansättning C, kristalliserat kol
Ljusbrytningindex (se slipning) 2,417 – 2,419
Dubbelbrytning (se även slipning) ingen
Dispersion (se slipning) 0.044
* källhänvisning: Ädelstenar och Prydnadsstenar av Walter Schuman