När vi betraktar en diamant fångas vi av dess förmåga att återspegla ljuset, vilket beror på diamantens höga ljusbrytningsindex (2,42) i kombination med en korrekt slipning, se exempel på proportioner (scan.d.n.).

Dispersion är färguppdelningen av det vita ljuset i spektras alla färger (se nedan). Hos diamanten är den ovanligt hög (0.044) i jämförelse med andra ädelstenar. Nedan visas en illustration över hur ljusets väg kan se ut i en briljanslipad diamant.

 
Beteckning Beskrivning
Mycket god (very good) Utomordentlig briljans , få och obetydliga yttre märken.
God (good) God briljans, några yttre märken.
Medelgod (medium) Minskad briljans, flera större yttre märken
Dålig (poor) Briljansen betydligt minskad, stora och/eller många yttre märken.
Ljusets väg vid olika slipningar
1) slipad med rätta proportioner. Allt infallande ljus reflekteras tillbaka.
2) För djupt slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.
3) För grund slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.
Förmågan att återspegla ljuset skiljer sig åt beroende på slipform. En av de vanligaste förekommande slipformerna är briljantslipning (se fasetternas namn)  och prinsess slipning. Av de vanligare slipformerna så är det dessa två som har den bästa reflektionen av ljus. Med dagens datateknik så utvecklas dock ständigt nya slipformer med spännande former och ljusåtergivningseffekter. En sådan förhållandevis ny slipform är Flanders cut som har en mycket god ljusåtergivning, men som dock ser mindre ut än t.ex. prinsess och briljantslipade diamanter om man jämför vikt/storlek.
* källhänvisning: Ädelstenar och Prydnadsstenar av Walter Schumann