Observation av briljantslipad diamant under 10 ggr förstoring.

inspek-10ggr